Fäbodantien talli

Ridskolan

Fäbodavägens Stall är en av Finlands Ryttarförbund godkänd ridskola. För undervisningen ansvarar ridlärare Päivi Hietala. Ridskolan har 11 hästar och ponnisar till sitt förfogande. Hästarna och ponnisarna är snälla och välutbildade. Ridlektionerna hålls beroende på årstid och väder antingen på ridplanen eller i manegen. Mer information om hästarna, ponnisarna och stallet hittar du under linken ”Hästar-, Personalen- och Stallområde”.


Ridlektioner hålls åt ryttare på olika nivåer ; allt från nybörjare till längre hunna. Undervisningen sker i små grupper ( max 6 ryttare). Grupperna delas in enligt svårigetsgrad och vi försöker hitta en lämplig grupp åt alla. Olika typer av lektioner hålls ; dressyr, hoppning, sits- och andra övningar. Det finns också bra möjligheter för terrängridning på sandvägarna i närheten av stallet. På sommaren ordnas även ridläger. Mer information om ridlägren hittar du under linken ”Ridläger”.


Fäbodavägens Ryttare r.f är en ryttarförening som verkar i stallets utrymmen. Föreningen har för tillfället ca 120 medlemmar. Föreningen orndar bla tävlingar på olika nivåer, kurser, föreläsningar, temakvällar, ponnyklubb för de yngsta barnen och olika jippon. Som medlem i Fäbodavägens Ryttare r.f får du rabatt på ridlektionerna. Mer info om medlemskapen hittar du här.